εκπαιδευτικό video 360ο

παραγωγή εκπαιδευτικού video 360ο
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
NOESIS
2020

Παραγωγή εκπαιδευτικού βίντεο 360ο, βοηθητικό για το μάθημα της Γεωγραφίας Ε’ Δημοτικού, όπου παρουσιάζεται μια πτήση πάνω από το ανάγλυφο της Ελλάδας.

Η παρέμβαση και η ταινία που προβάλλεται (εικονική πτήση και ταινίες 360ο) αποτελούν μέρος του υλικού που έχει παραχθεί στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας μέσα από την τρισδιάστατη προβολή 360ο και να παρατηρήσουν και να μελετήσουν τόπους της Ελλάδας που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, αλλά θεωρούνται σημαντικοί από άποψη γεωμορφολογίας και περιβάλλοντος, με ένα τρόπο που να νομίζουν ότι βρίσκονται και συμμετέχουν και οι ίδιοι στον τόπο αυτό.

Η παραγωγή του εκπαιδευτικού βίντεο VR360 δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων», για λογαριασμό του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS στη Θεσσαλονίκη.