εκπαιδευτικό video 360ο

παραγωγή εκπαιδευτικού video 360ο
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
NOESIS
2020

Παραγωγή εκπαιδευτικού βίντεο 360ο, βοηθητικό για το μάθημα της Γεωγραφίας Ε’ Δημοτικού, όπου παρουσιάζεται μια πτήση πάνω από το ανάγλυφο της Ελλάδας.

Σε εξέλιξη…

Η παραγωγή του εκπαιδευτικού βίντεο VR360 δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων», για λογαριασμό του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS στη Θεσσαλονίκη.