παραγωγή βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ)
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
2019-2020

Δημιουργία ψηφιακών αρχείών (βίντεο) για το Υποέργο 4 του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ. Τα βίντεο περιλαμβάνουν:
- τα ψηφιακά βιβλία (
PDF), σελιδοποιημένα σε Large Print, highlighted ανά πρόταση
- ακουστική απόδοση του κειμένου
- συγχρονισμένους υπότιτλους στα ελληνικά
- ταυτόχρονη διερμηνεία στην ΕΝΓ

Σε εξέλιξη...