παραγωγή βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ)
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
2019-2020

Δημιουργία ψηφιακών αρχείών (βίντεο) για το Υποέργο 4 του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ. Τα βίντεο περιλαμβάνουν:
- τα ψηφιακά βιβλία (
PDF), σελιδοποιημένα σε Large Print, highlighted ανά πρόταση
- ακουστική απόδοση του κειμένου
- συγχρονισμένους υπότιτλους στα ελληνικά
- ταυτόχρονη διερμηνεία στην ΕΝΓ

Οδηγός ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης εργοδοτικών φορέων και επιχειρήσεων για θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση των ΑμεΑ και χρόνιες παθήσεις
Οδηγός απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Οδηγός δικαιωμάτων για άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους
Προσφυγική κρίση και αναπηρία: Πολιτικές προστασίας και μέτρα για την άρση των διπλών εμποδίων και διακρίσεων
Πολιτισμός για όλους: Διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη πολιτιστική ζωή
Δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή;…Όχι για όλους…». Εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία-Προκλήσεις για τη Δημοκρατία
Οδηγός εργοδοτών για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία
Προνοιακά επιδόματα και παροχές για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις