ταινία κινουμένων σχεδίων & documentation video

LitBridge
2017

Η συνεργασία μας με το εκπαιδευτικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα LitBridge αφορούσε
- στην οπτικοακουστική επεξεργασία της ταινίας κινουμένων σχεδίων "η συνάντηση", που έγραψαν, σχεδίασαν και αφηγήθηκαν τα παιδιά μου συμμετείχαν στο πρόγραμμα, και
- στην παραγωγή του video παρουσίασης (documentation video) της πορείας προγράμματος LitBridge.

Το LitBridge είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο επαφής και διαλόγου μεταξύ μαθητών δημοτικού σχολείου και προσφύγων που δεν έχουν εισέλθει ακόμα στο σχολείο. Το μέσο που αξιοποιεί είναι η λογοτεχνία και η αφήγηση, καθώς μέσω των δύο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα άλλους πολιτισμούς.

Το LitBridge υποστηρίζεται από το “START – Create Cultural Change”, πρόγραμμα της Robert Bosch Stiftung, σε συνεργασία με το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης και την Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. (Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων της Γερμανίας).