150 συνεντεύξεις Ολυμπιονικών

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
2015 - 2016

Βιντεοσκόπηση και επεξεργασία 150 συνεντεύξεων Ολυμπιονικών σε Green Screen, με τίτλο «Τα λόγια των Ολυμπίων», για το Ολυμπιακό Μουσείο, στο πλαίσιο του έργου «Νους Υγιής εν Σώματι Υγιεί στην Ψηφιακή Εποχή», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Σκοπός του έργου είναι η καταγραφή, η ψηφιοποίηση και η ευρεία προβολή της συλλογής του Ολυμπιακού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη, μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής έκθεσης, με κεντρικό πυρήνα την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.